Takanawa Prince Hotel Sakura Tower

 

13-1 Takanawa 3-chome Minato-Ku

Hotel Tokyo HOME