Shinjuku Washington Hotel

 

3-2-9 Nishi-Shinjuku Shinjuku-Ku

Hotel Tokyo HOME