Shinjuku Prince Hotel

 

1-30-1 Kabuki-cho Shinjuku-Ku

Hotel Tokyo HOME