Shinjuku New City Hotel Tokyo

 

4-31-1 Nishi-Shinjuku Shinjuku-Ku

Hotel Tokyo HOME