Shinagawa Prince Hotel

 

4-10-30 Takanawa Minato-Ku

Hotel Tokyo HOME