Seiyo Ginza Tokyo

 

1-11-2 Ginza Chuo-Ku

Hotel Tokyo HOME