Rihga Royal Hotel Waseda Tokyo

 

1-104-19 Totsuka-Machi Shinjuku-Ku

Hotel Tokyo HOME