Mitsui Garden Kamata

 

5-19-12 Kamata Ota-Ku

Hotel Tokyo HOME